Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera określenie zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników serwisu automatykadladomu.com (dalej: „Sklep") przyjętych przez Mateusza Jeziorek, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPHU AUTOMATYK Mateusz Jeziorek, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 32-447 Siepraw, ul. Długa 114, posiadający NIP: 868-187-23-07; adres e-mail: fphuautomatyk@gmail.com

Niniejsza polityka prywatności ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest
Mateusz Jeziorek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FPHU AUTOMATYK Mateusz Jeziorek, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności: 32-447 Siepraw, ul. Długa 114, posiadający NIP: 868-187-23-07;   adres e-mail: fphuautomatyk@gmail.com

2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych oraz Inspektorem danych osobowych jest: Mateusz Jeziorek e-mail: fphuautomatyk@gmail.com tel: 603-452-388

3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z (art. 6 ust.l lit. b) - tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówionych towarów lub usług, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; lub (art. 6 ust. 1 lit. a) tj. na podstawie zgody właściciela danych w przypadku wykorzystania marketingowego.

4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby, w następujących celach:

a). wysyłanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody,
b). mailowy kontakt z osobą wypełniającą formularz kontaktowy na stronie internetowej.
c). realizacje zamówionych towarów i usług.

5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:

a). imię i nazwisko;
b). nazwa firmy i jej NIP
c). adres zamieszkania (dane adresowe);
d). adres elektroniczny (e-mail);
e). numer telefonu;